Σάββατο, 21 Αυγούστου 2010

Sex and the City - Shopping Quote

Carrie : Honey, if it hurts so much, why are we going shopping?

Samantha : I have a broken toe, not a broken spirit.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου