Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

Happy Mum's Day!

Today is Mother's Day! Don't forget to wish your mum and give her something small or big as a gift. Stores are full of presents but i'm sure she'd appreciate something handmade too! Don't forget your grandmas too!
 By: Sandy Antonakaki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου